Minnelijke inning

Efficiënt

 • De optimalisering van onze procedures staat borg voor een hoog inningspercentage.
 • Voor de huisbezoeken staat een netwerk van een vijftigtal onderhandelaars in.
 • Wij zijn actief in binnen-en buitenland.
 • Wij werken met korte termijnen tussen.
 • Wij combineren doortastendheid met tact, psychologie en diplomatie.

Gemakkelijk

 • Wij vragen geen abonnement of contract.
 • Wij laten u kiezen tussen verschillende formules voor het indienen van uw dossiers.
 • De vergoeding is resultaatsgebonden (no cure-no pay).
 • Via MY EURO FIDES kunt u uw dossiers 24/24u en 7/7d opvolgen in real time. Er is ook een toegang voor de schuldenaars voorzien.
 • Wij beheren de juridische derden, de bemiddelingen en de collectieve schuldenregelingen.
 • Ontvangst van uw dossiers
 • Stap 1
  Verzenden van een ingebrekestelling
 • Stap 2
  Bericht SMS
 • Stap 3
  Telefonische herinnering
 • Stap 4
  Huisbezoeken van de onderhandelaar
 • Stap 5
  Verzenden van een juridische brief
 • Stap 6
  Verzenden van een ingebrekestelling deurwaarder

Gerechtelijke invordering

Onze troeven

 • Het dossier komt automatisch of met uw voorafgaand akkoord in de gerechtelijke fase.
 • U betaalt geen provisie en geen bijkomende kosten.
 • Om u het beste van beiden te bieden, zijn de minnelijke en de gerechtelijke procedures volledig geïntegreerd.
 • Voor beide procedures heeft u één enkele gesprekspartner, één enkele afrekening, één enkele factuur en één enkele maandelijkse betaling.
 • De deurwaarderkosten en de rechtsplegingsvergoeding voor de advocaat vallen ten laste van de schuldenaar.
 • Ons netwerk van deurwaarders en advocaten bestrijkt alle gerechtelijke arrondissementen van het land.
 • Door voorafgaande solventieonderzoeken kunnen nutteloze en dure procedures worden vermeden.
 • Wij zorgen voor een snelle uitvoering van het vonnis, die borg staat voor een hoge inningsgraad.
 • U kunt heel het verloop van de dossiers in real time volgen via MY EURO FIDES : van de eerste ingebrekestelling tot de uitvoering van het vonnis.
 • Voor beide procedures vragen wij dezelfde vergoeding.
 • Vóór de uitvoering van het vonnis kunnen wij nog een laatste minnelijke poging doen via onze onderhandelaars (die dan over de kopie van het vonnis beschikken).
 • Stap 7 Dagvaarding
 • Stap 8 Zitting
 • Stap 9 Vonnis
 • Stap 10 Betekening vonnis
 • Stap 11 Betalingsbevel
 • Stap 12 Inbeslagname
 • Stap 13 Aanplakbiljet
 • Stap 14 Openbare verkoop

Andere diensten

Financiële informatie

Meer details

Preventieve etiketten

Meer details

Opvolging van vervaldatums

Meer details

Call collect

Meer details

Juridisch advies

Meer details

Terugkoop van schulden

Meer details

Hulppakketten

All-in formule

Meer details