Opvolging van vervaldatums

U slaagt er niet in om de vervaldatums van uw facturen bij te houden en vergeet om herinneringen te verzenden?

U kan het beheer van uw facturen en de opvolging van de betalingen uitbesteden aan de dienst voor vorderingenbeheer van Euro Fides.

Wij bieden u de mogelijkheid om uw vorderingen up-to-date te houden. U vertrouwt ons de facturering toe voor uw onderneming en wij komen proactief tussen om eventuele laattijdige betaling te beperken.

Ons team beschikt over de nodige hulpmiddelen zodat u zich kunt toeleggen op uw kernactiviteit en alles wat ermee te maken heeft.

Vul de dienst voor vorderingenbeheer aan met de dienst voor invordering.

Wanneer ons team situaties opmerkt waarin sprake is van betalingsachterstand, kunnen we ook een procedure voor minnelijke invordering opstarten. Om zoveel mogelijk resultaat te boeken, is deze dienst gekoppeld aan telefoonoproepen van ons eigen team.

Andere diensten

Financiële informatie

Meer details

Preventieve etiketten

Meer details

Opvolging van vervaldatums

Meer details

Call collect

Meer details

Juridisch advies

Meer details

Terugkoop van schulden

Meer details

Hulppakketten

All-in formule

Meer details