Ons bedrijf

  • Sedert 1981
  • 40 interne en 60 externe medewerkers
  • Alle soorten privé en beroepsvorderingen
  • Alle bedrijfssectoren : geneeskunde, verzekeringen, scholen, overheidssector, postorderverkoop, ziekenfondsen, sociale sector, autosector...
  • Doelgroepen : grote bedrijven, KMO’s en zelfstandigen
  • Een hoge inningsgraad dankzij een optimalisering van de procedures
fides, -ei, v. Vertrouwen (dat men ondervindt of inboezemt); geloof, vordering. Bona fide emere, te goeder trouw kopen. Vertrouwen, krediet (commercieel). Wat vertrouwen inboezemt. Rechtschapenheid, loyaliteit, eer, eerlijkheid, plichtsbesef, geloof, goede trouw, trouw, oprechtheid. Fidem suam obligare, zijn woord geven. Fidem solvere, woord houden. Per fidem! Op erewoord! Waarborg, vrijgeleide. Bescherming, steun, bijstand. Wat vertrouwen inboezemt in de zaken. Geloofwaardigheid, waarschijnlijkheid; authenticiteit; gezag, zekerheid. Bewijs. Zekere uitvoering, verwezenlijking.

Onze diensten

Onze referenties

Grand Hopital de Charleroi
Clinique André Renard
La Redoute
Clinique Saint-Luc Bouge
Fédérale Assurance
Les Edtitions Atlas