fidesEI, V.

Vertrouwen (dat men ondervindt of inboezemt); geloof, vordering.
Bona fide emere, te goeder trouw kopen. Vertrouwen, krediet (commercieel). Wat vertrouwen inboezemt.
Rechtschapenheid, loyaliteit, eer, eerlijkheid, plichtsbesef,
geloof, goede trouw, trouw, oprechtheid. Fidem suam obligare, zijn woord geven.
Fidem solvere, woord houden. Per fidem! Op erewoord! Waarborg, vrijgeleide.
Bescherming, steun, bijstand. Wat vertrouwen inboezemt in de zaken.
Geloofwaardigheid, waarschijnlijkheid; authenticiteit; gezag, zekerheid.
Bewijs. Zekere uitvoering, verwezenlijking.

1981

Oprichting van de Caisse Hypothécaire Liégeoise (CHL) voor commercialisatie van hypothecaire leningen en verzekeringen.

Flashback: een klant die ambulancier is, is geërgerd omdat hij meer tijd besteedt aan het achternazitten van zijn debiteurs dan aan ziekenvervoer. CHL oppert het idee om zijn werkwijze voor herinneringen te optimaliseren of nog beter ... er in zijn plaats voor te zorgen! Hij wordt de eerste klant van een lange reeks, en de eerste herinneringen worden verzonden. In 1981 worden ze nog uitgetikt met een schrijfmachine...

1984

We ontdekken de wonderen van computertechnologie met onze eerste software voor verwerking van herinneringen in MS-DOS. Daarmee kunnen we 1.000 dossiers tegelijk verwerken. Een ware revolutie!

1989

CHL beslist om definitief te stoppen met de commercialisatie van verzekeringen en hypothecaire leningen en zich uitsluitend toe te leggen op invordering van schulden.

1990

Het is duidelijk dat de naam moet veranderen om verwarring te vermijden: CHL wordt een naamloze vennootschap en krijgt de naam « La Caisse Euro Encaissement ».

1992

Het is feest op kantoor, want we hebben het 100.000e dossier ingevoerd.

1994

De familie breidt uit met een tweede eenheid aan de Louizalaan in Brussel: « Euro Encaissement/Inning » voor de Brusselse en Nederlandstalige markt.

1998

Ons computersysteem wordt geavanceerder met een nieuwe managementsoftware ontwikkeld in WinDev. Het resultaat laat niet op zich wachten en we voeren ons 250.000e dossier in.

2000

Een huwelijk! Onze twee structuren (CEE en EEI) smelten samen tot ‘Euro Fides Credit Management’ met maatschappelijke zetel in Brussel en exploitatiezetel in Luik.

2009

De opvolging is verzekerd! Didier Zovi neemt de onderneming over. Hij is al 15 jaar commercieel directeur en nu ook CEO/hoofdaandeelhouder.

2012

Zoals elke familie die uitbreidt, hebben ook wij nood aan meer ruimte, een tuin, parkeerplaats en een vlot bereikbare locatie. We verlaten de boulevard de la Sauvenière en het centrum van Luik en trekken naar de rue de Lantin in Rocourt om onze klanten beter te ontvangen!

2013

Onze tweede exploitatiezetel ziet het daglicht in Heverlee (Leuven) en is bestemd voor de Nederlandstalige markt. Onze 50 bemiddelaars zijn uitgerust met een tablet met geolocatie.

2016

226.000 nieuwe dossiers op één jaar. Een nieuw record! Er worden nieuwe technologieën ontwikkeld voor integratie in onze software om onze processen verder te verbeteren (scoring, geautomatiseerde oproepen, sms’en …).

2019

De onderneming telt nu 40 interne medewerkers en 60 externe bemiddelaars, en kan terugblikken op 2.500.000 ingevoerde dossiers sinds 1981. We blijven volop uitbreiden en diversifiëren ons dienstenaanbod met overname van schuldvorderingen, vorderingenbeheer, … We werpen een kritische blik op ons inmiddels 15 jaar oude logo en ons gebouw dat alweer te klein is geworden.

2020

Actie leidt tot reactie: en we beslissen om ons logo te wijzigen en een nieuw gebouw neer te zetten. We willen de nodige aandacht schenken aan ecologische ontwikkelingen, dus gaan we voor passiefbouw met zonnepanelen. Het 2e gecertificeerde passieve kantoorgebouw in Wallonië.

To be continued...