Smart Recover
 • Betalen uw klanten laat of helemaal niet ?
 • Gaan uw financiën bergaf en brengen ze uw groei in gevaar?
 • Kunnen uw medewerkers de opvolgingen van slechte betalers niet meer bolwerken?
 • Zorgen onbetaalde facturen voor een slechtere commerciële relatie?
In de praktijk

Smart Factoringby EUROFIDES

S Simple

Na uw pogingen tot inning draagt u het beheer van uw vorderingen over aan EUROFIDES om in eigen naam de nodige stappen te ondernemen voor de invordering. Zo kunt u rekenen op aangepaste, snelle en doeltreffende procedures voor een maximale inningsgraad zonder dat u zich moet bezighouden met de administratieve rompslomp.

M Measurable

Om u de beste invorderingsprocedures te bieden, analyseren we de solvabiliteit van uw prospecten of hun rechthebbenden, en passen we onze werkwijze aan volgens hun betalingsmogelijkheden. Deze methode garandeert een hoge invorderingsgraad en heeft dus een positief gevolg voor uw financiën. Via ons onlineplatform kunt u in realtime uw dossiers volgen en de positieve resultaten onmiddellijk zien.

A Adaptable

Uw werkwijze, uw DNA, uw waarden … Minnelijk, gerechtelijk, B2B/B2C/C2C: verschillende invorderingsmethoden volgens de specifieke situatie van elke schuldeiser. Deze verscheidenheid garandeert een hoge invorderingsgraad voor schulden van elk type en elk bedrag op nationaal of internationaal niveau.

R Respectful

Respect en ethiek vormen een wezenlijk onderdeel van de waarden van EUROFIDES en worden altijd toegepast tegenover schuldeisers, debiteurs of derden (de overheid, financiële instellingen, enz.). Als schuldeiser beschikt u over een complete maandelijkse rapportage en erg gedetailleerde invorderingsstatistieken; debiteurs hebben toegang om te betalen of de dossierstukken in te kijken.

T Total Care

40 jaar ervaring met invordering ten dienste van uw onderneming … U maximaliseert uw financiële middelen, u beperkt het risico op verlies van dubieuze vorderingen en u verbetert uw positie ten opzichte van schuldeisers (bank, private kapitaalverschaffers …). U bespaart tijd voor uw intern beheer en u vermijdt contacten die soms onaangenaam zijn met slechte betalers. Bovendien kunnen uw medewerkers hun werktijd opnieuw besteden aan taken die mogelijkerwijze rendabeler en efficiënter zijn.

Contacteer ons

Voordelenvan Smart Recover

Verbetering van uw financiële structuur Verbetering van uw financiële structuur
 • Snellere inning van handelsvorderingen -> minder behoefte aan werkkapitaal -> verbetering van uw nettofinanciën.
 • Bescherming van uw rendabiliteit door minder risico op onbetaalde facturen.
 • Voorspelbaarheid van de kost voor geschillenbeheer dankzij een systeem van No Cure No Pay (het commissiepercentage wordt alleen toegepast voor geïnde bedragen).
 • Gegarandeerd de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor geschillen beheerd door professionals van de sector die over de nieuwste technologieën beschikken en ruimere werktijden hanteren.
Hogere invorderingsgraad Hogere invorderingsgraad
 • Dankzij onze automatische en snelle procedures met een combinatie van menselijke expertise en nieuwe technologieën verbetert uw invorderingsgraad.
 • Geoptimaliseerd contact met uw debiteurs dankzij de ruimere werktijden en het gebruik van moderne, aangepaste en geautomatiseerde communicatiekanalen: brieven, telefonische oproepen, bezoek aan huis, sms-berichten, WhatsApp, ...
 • Een nationaal netwerk van bijna 60 bemiddelaars die huisbezoeken afleggen en de debiteurs behandelen met respect, tact, psychologisch inzicht en diplomatie, én bovendien beschikken over geavanceerde technologische hulpmiddelen.
 • Volledige behandeling van debiteurs in CSR, onder voorlopig bewind, faillissementen, ...
 • Opvolging en beheer van uw dossiers online via het webplatform MyEUROFIDES.

Smart Recoverin de praktijk

We analyseren uw processen samen en bieden u een geoptimaliseerd beheer van uw onbetaalde rekeningen.

Contacteer ons
Factuur verzenden

Naar uw koptekst of de EUROFIDES-header, in zwart-wit of in kleur, per post en/of post, ... U bepaalt de algemene voorwaarden.

Eerste terugroepactie verzenden

In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, maakt EUROFIDES een eerste herinnering aan de betaling per e-mail, post of telefoon.

2e terugroepactie verzenden

Aan het einde van de uiterste datum voor terugroepings 1 is het mogelijk om een laatste betalingsherinnering te maken voordat het bestand wordt gearchiveerd in geschillen. Deze herinnering 2 wordt gedaan via e-mail, mail of telefoon.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum van terugroepactie 2, begint de Smart Recover met de minnelijke fase.

Aanmaning verzenden

EUROFIDES stuurt een eerste kennisgeving naar de koptekst. Deze brief bevat het mandaat dat u ons geeft en de berekening van uw betalingsvoorwaarden. De deadline is minimaal 15 dagen (wettelijke bepaling).

SMS opnieuw starten

In geval van niet-betaling aan het einde van de opzegtermijn en voor zover de contactgegevens van de debiteur dit toelaat, wordt een SMS-herinnering verstuurd.

Telefoon opnieuw opstarten

Aan het einde van het SMS-bericht of de formele kennisgeving, de geschillen team contact op met de debiteur telefonisch. Het team zal proberen om de debiteur te bereiken op een minimum van 3 keer op verschillende tijdstippen van de dag en week. Zo snel mogelijk worden er ook berichten achtergelaten op het antwoordapparaat om de schuldenaar uit te nodigen zich bij EUROFIDES in ruil te voegen. Dit stadium is de laatste voor het huisbezoek.

Bezoek van de bemiddelaar

In geval van niet-herstel tijdens de telefonische herstart fase, vertrouwt EUROFIDES het dossier toe aan een bemiddelaar die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van huisbezoeken. De bemiddelaar zal de betaling in der minne met de schuldenaar onderhandelen en Sit-kredietrapporten opstellen op basis van het bewijsmateriaal dat tijdens zijn bezoeken is gevonden.

Verzenden van een rechts brief

Als de betaling niet plaatsvindt ondanks het huisbezoek, is de voorlaatste fase van de minnelijke fase het verzenden van een juridische brief. Het is een gedetailleerde brief geschreven door een advocaat en wiens Toon strenger is dan die van de eerste formele kennisgeving.

Kennisgeving van gerechtsdeurwaarder verzenden

In geval van niet-betaling van onze juridische brief, ontvangt de schuldenaar een ingebrekestelling van de gerechtsdeurwaarder. In de brief wordt formeel vermeld dat dit de laatste stap is voordat een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Gerechtelijk herstel

Na een aanvullende kredietanalyse door de gerechtsdeurwaarder wordt de gerechtelijke terugvorderingsprocedure gelanceerd.
Opvolging en beheer van uw dossiers online via het webplatform MyEUROFIDES.