Smart Credit Management
 • Maakt u meer dan 1.000 facturen per jaar op?
 • Betalen uw klanten laat of niet?
 • Zijn uw interne medewerkers te veel bezig met opvolging van facturen en herinneringen, waardoor ze te weinig tijd hebben voor rendabelere taken?
 • Wil u graag uw Credit Management toevertrouwen aan een professional die uw taal spreekt en de inningsgraad van uw facturen zal verbeteren met oog voor de ervaring en tevredenheid van uw klanten?
In de praktijk

Smart Credit Managementby EUROFIDES

S Simple

U geeft de taken voor opvolging van uw vorderingen in onderaanneming: EUROFIDES verzorgt de verzending van facturen en herinneringen, en volgt de betalingen op. Als de vordering onbetaald blijft na de laatste herinnering, wordt het dossier automatisch overgemaakt voor minnelijke invordering. U bespaart tijd en beperkt aanzienlijk het risico op onbetaalde facturen.

M Measurable

U int uw geld sneller en verbetert uw financiën. U verhoogt uw marges en beperkt het risico op onbetaalde facturen. Uw medewerkers kunnen zich toeleggen op hun kerntaken.

A Adaptable

We passen ons aan uw procedures, computersystemen en financiële vereisten aan, met respect voor uw waarden en bedrijfsmissie. Zo kunt u rekenen op een partnerschap dat aansluit bij uw visie. Er bestaan evenveel vormen van Smart Credit Management als er klanten zijn. U beslist, wij geven advies en voeren uit.

R Respectful

U kiest de werkwijze en wij handelen in uw naam (stil Credit Management) of in naam van EUROFIDES. In het eerste geval merken uw klanten niets. Ongeacht de werkwijze, gaan we uiterst respectvol om met de waarden van uw onderneming en uw klanten.

T Total Care

Het beheer wordt toevertrouwd aan professionals van de sector die beschikken over aangepaste computerapparatuur en communicatiemiddelen. Zij verbeteren de klantervaring en garanderen betaling binnen de vooropgestelde termijnen.
Contacteer ons

Voordelenvan Smart Credit Management

Geoptimaliseerd beheer van uw vorderingen Geoptimaliseerd beheer van uw vorderingen
 • Ondersteuning van professionals die de beste betalingsoplossingen aanreiken met respect voor uw bedrijfswaarden.
 • Vlottere contacten door ruimere werktijden en aangepaste communicatiemiddelen: brieven, e-mails, telefonische oproepen, sms-berichten, Whatsapp, Chatbot, ...
 • Vereenvoudigde betaling door terbeschikkingstelling van de nieuwste technologieën: QR-code, onlinebetaling, betaalknop, ...
Ontwikkeling van uw core business Ontwikkeling van uw core business
 • Optimalisatie van de werktijd van uw medewerkers.
 • Verbetering van uw financiële structuur: minder behoefte aan werkkapitaal en verbetering van uw nettofinanciën.
 • Bevordering van uw commerciële ontwikkeling door beter contact met uw klanten.
 • Verbetering van uw merkimago en de klanttevredenheid.

Smart Credit Managementin de praktijk

Ontdek het Smart Credit Management à la carte. Samen analyseren we uw processen en bieden we u een geoptimaliseerd beheer in lijn met uw bedrijf dat kan starten zodra de factuur is verzonden of tijdens de terugroepings fase.

Contacteer ons
Factuur verzenden

Naar uw koptekst of de EUROFIDES-header, in zwart-wit of in kleur, per post en/of post, ... U bepaalt de algemene voorwaarden.

Eerste terugroepactie verzenden

In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, maakt EUROFIDES een eerste herinnering aan de betaling per e-mail, post of telefoon.

2e terugroepactie verzenden

Aan het einde van de uiterste datum voor terugroepings 1 is het mogelijk om een laatste betalingsherinnering te maken voordat het bestand wordt gearchiveerd in geschillen. Deze herinnering 2 wordt gedaan via e-mail, mail of telefoon.

In geval van niet-betaling op de vervaldatum van terugroepactie 2, begint de Smart Recover met de minnelijke fase.

Aanmaning verzenden

EUROFIDES stuurt een eerste kennisgeving naar de koptekst. Deze brief bevat het mandaat dat u ons geeft en de berekening van uw betalingsvoorwaarden. De deadline is minimaal 15 dagen (wettelijke bepaling).

SMS opnieuw starten

In geval van niet-betaling aan het einde van de opzegtermijn en voor zover de contactgegevens van de debiteur dit toelaat, wordt een SMS-herinnering verstuurd.

Telefoon opnieuw opstarten

Aan het einde van het SMS-bericht of de formele kennisgeving, de geschillen team contact op met de debiteur telefonisch. Het team zal proberen om de debiteur te bereiken op een minimum van 3 keer op verschillende tijdstippen van de dag en week. Zo snel mogelijk worden er ook berichten achtergelaten op het antwoordapparaat om de schuldenaar uit te nodigen zich bij EUROFIDES in ruil te voegen. Dit stadium is de laatste voor het huisbezoek.

Bezoek van de bemiddelaar

In geval van niet-herstel tijdens de telefonische herstart fase, vertrouwt EUROFIDES het dossier toe aan een bemiddelaar die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van huisbezoeken. De bemiddelaar zal de betaling in der minne met de schuldenaar onderhandelen en Sit-kredietrapporten opstellen op basis van het bewijsmateriaal dat tijdens zijn bezoeken is gevonden.

Verzenden van een rechts brief

Als de betaling niet plaatsvindt ondanks het huisbezoek, is de voorlaatste fase van de minnelijke fase het verzenden van een juridische brief. Het is een gedetailleerde brief geschreven door een advocaat en wiens Toon strenger is dan die van de eerste formele kennisgeving.

Kennisgeving van gerechtsdeurwaarder verzenden

In geval van niet-betaling van onze juridische brief, ontvangt de schuldenaar een ingebrekestelling van de gerechtsdeurwaarder. In de brief wordt formeel vermeld dat dit de laatste stap is voordat een gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Gerechtelijk herstel

Na een aanvullende kredietanalyse door de gerechtsdeurwaarder wordt de gerechtelijke terugvorderingsprocedure gelanceerd.
Opvolging en beheer van uw dossiers online via het webplatform MyEUROFIDES.